Časový harmonogram projektu

Projekt "Moderní škola" bude realizován po dobu 18ti měsíců, a to od 1.4.2010 do 30.9.2011.


V rámci první klíčové aktivity bude nakoupen hardware a software potřebný k realizaci projektu. Aktivita proběhne v počáteční fázi projektu, konkrétně od dubna do května 2010. Hlavní náplní aktivity však bude vytvoření vlastních elektronických vzdělávacích materiálů, které budou poté používány při výuce žáků Základní škole Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace. Realizace aktivity se uskuteční od května do prosince 2010.


Cílem druhé klíčové aktivity projektu bude předat cílovým skupinám projektu, tedy všem žákům a pedagogům, informace o možnostech interaktivní a e-learningové výuky. Školení bude zaměřeno na osvojení si ovládání jednotlivých vzdělávacích materiálů a jejich uplatnění ve výuce. Tato klíčová aktivita bude probíhat v květnu 2010 a lednu 2011.


Výstupem třetí klíčové aktivity bude moderní vzdělávací prostředí umožňující tvorbu, využívání a archivaci výukových podkladů jako jsou e-learningové kurzy a testy, animace, interaktivní učebnice/výukové programy, multimediální prezentace apod. Aktivita bude realizována od června do listopadu 2010.


V průběhu čtvrté klíčové aktivity bude inovován školní vzdělávací program Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace do kterého bude implementována elektronická podpora výuky zahrnující používání interaktivních učebnic a e-learningových vzdělávacích materiálů. Inovace ŠVP se uskuteční v lednu 2011.


Poslední, tedy pátou, klíčovou aktivitou projektu je pilotní ověření fungování e-learningové výuky a evaluace výsledků zahrnující ověření fungování zavedeného systému ICT podpory vzdělávání na Základní škole Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, evaluaci dosažených výsledků a dále zpracování návrhu na zlepšení. Tato aktivita bude probíhat od února do září 2011.


Harmonogram projektu na rok 2010
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Tvorba a pořízení interaktivních výukových materiálů      
Školení žáků a pedagogů                    
Vytvoření a implementace e-learningového prostředí          

Harmonogram projektu na rok 2011
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Tvorba a pořízení interaktivních výukových materiálů                
Školení žáků a pedagogů                
Inovace školního vzdělávacího programu                
Pilotní ověření e-learningové výuky a evaluace procesu